Sara González: Con apuros y paciencia (1990)

Pin It on Pinterest